thailandsheet
 
Thai
English
สมัครสมาชิก หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ข่าวสารและกิจกรรม การแข่งขัน รวมรูปสวยๆ ติดต่อเรา หนังสือหมากรุก
 

1.      ประเภทการแข่งขัน

1.1  ประเภทโอเพ่น

1.2  ประเภทสตรี

 

2.      คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

2.1  ผู้เข้าแข่งขันต้องมีสัญชาติไทย

2.2  ผู้เข้าแข่งขันหญิงสามารถเลือกแข่งขันในประเภทสตรีหรือประเภทโอเพ่นก็ได้

2.3  ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งกายสุภาพ

 

3.      ตารางการแข่งขัน

1 พ.ย. 56    8.00    8.30 น.    ลงทะเบียน

                    9.30   13.30 น.  รอบ 1

                    15.00 – 19.00 น.  รอบ 2

2 พ.ย. 56    9.30   13.30 น.  รอบ 3

                    15.00 – 19.00 น.  รอบ 4

3 พ.ย. 56    9.00   13.00 น.  รอบ 5

                    15.00 – 19.00 น.  รอบ 6

9 พ.ย. 56    9.00   13.00 น.  รอบ 7

                    15.00 – 19.00 น.  รอบ 8

10 พ.ย. 56  9.00   13.00 น.  รอบ 9

                    15.00 – 17.00 น.  พิธีมอบรางวัลและพิธีปิดการแข่งขัน

 

4.      ระบบและเวลาการแข่งขัน

4.1  การแข่งขันจะใช้ระบบ Swiss Pairings จำนวน 9 รอบ

4.2  การแข่งขันครั้งนี้จะใช้กติกาของ FIDE

4.3  ผู้เข้าแข่งขันมีเวลา 90 นาที โดยจะได้รับเวลาเพิ่มอีก 30 วินาทีต่อหนึ่งตาเดินนับแต่ตาเดินแรก

4.4  ผู้เข้าแข่งขันที่ไม่ปรากฏตัวภายใน 60 นาทีนับตั้งแต่เริ่มทำการแข่งขันในแต่ละรอบ จะถูกตัดสินให้แพ้ในการแข่งขันรอบนั้น และหากผู้เข้าแข่งขันถูกตัดสินให้แพ้สองรอบในกรณีไม่ปรากฎตัวเพื่อทำการแข่งขัน จะถูกตัดสิทธิในการแข่งขันในรอบที่เหลือ

ถ้าผู้แข่งท่านใดไม่อาจทำการแข่งขันในรอบใดรอบหนึ่งได้ ให้แจ้งกรรมการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าก่อนคณะกรรมการจะทำการประกบคู่

4.5  ผู้เข้าแข่งขันจะต้องทำการบันทึกตาเดินทุกตาเดินทั้งของตนเองและของคู่แข่ง

4.6  ผลการแข่งขันจะถูกส่งไปยัง FIDE เพื่อใช้ในการคำนวณเรทติ้งของผู้เข้าแข่งขันต่อไป

4.7  ผู้เข้าแข่งขันจะไม่ได้รับอนุญาตให้พกพาโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็คโทรนิคส์ใดๆ เข้าไปในห้องแข่งขัน การฝ่าฝืนกติกาในข้อนี้จะยังผลให้ถูกปรับแพ้ในรอบนั้น

4.8  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

4.9  คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกาการแข่งขันและรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

5.      รางวัลการแข่งขัน

5.1  ผู้เข้าแข่งขันที่มีอันดับสูงสุด 3 อันดับในแต่ละรุ่นจะได้รับถ้วยรางวัล โดยจะมีการใช้ไทเบรคตามข้อ 6 ประกอบในการเรียงอันดับของผู้เข้าแข่งขัน (ถ้าจำเป็น)

 5.2  เงินรางวัลการแข่งขัน มีดังนี้

ประเภทโอเพ่น

อันดับ 1     50,000 บาท

อันดับ 2     40,000 บาท

อันดับ 3     30,000 บาท

อันดับ 4     20,000 บาท

อันดับ 5     15,000 บาท

อันดับ 6     10,000 บาท

อันดับ 7     8,000 บาท

อันดับ 8     6,000 บาท

อันดับ 9     4,000 บาท

อันดับ 10   2,000 บาท

 

ประเภทสตรี

อันดับ 1     25,000 บาท

อันดับ 2     20,000 บาท

อันดับ 3     15,000 บาท

อันดับ 4     10,000 บาท

อันดับ 5     8,000 บาท

อันดับ 6     6,000 บาท

อันดับ 7     4,000 บาท

อันดับ 8     3,000 บาท

อันดับ 9     2,000 บาท

อันดับ 10   1,000 บาท

 

หมายเหตุ ผู้เข้าแข่งขันที่ได้คะแนนเท่ากัน จะได้รับเงินรางวัลเท่ากันโดยนำเงินรางวัลตามอันดับมาหารเฉลี่ย

 

ผู้ที่ได้อันดับหนึ่งและสองทั้งสองประเภทรุ่นจะได้รับสิทธิในการไปแข่งขันรายการ Chess Olympiad 2014 ในเดือนสิงหาคม 2556 ที่ประเทศนอร์เวย์

 

1.      การสมัคร

ไม่มีค่าสมัครแข่งขันในรายการนี้  ผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมการแข่งขันสามารถทำการกรอกใบสมัครได้ที่ http://bangkokchess.com/events-calendar/thailand-chess-championship-2013 หรือสมัครได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 085 998 4999 (ภาณุพันธ์) หรือ 080 988 8729 (ภูมิพงศ์) หรือส่งใบสมัครทางโทรสารที่หมายเลข 02 235 7321 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2556 ผู้เข้าแข่งขันที่ส่งใบสมัครหลังวันที่ 31 ตุลาคม 2556 หรือผู้ที่สมัครแล้วแต่มารายงานตัวล่าช้าเกินกำหนดเวลาที่ระบุ จะถูกพิจารณาให้เริ่มทำการแข่งขันในรอบที่ 2 เป็นต้นไป